PSYKOTERAPEUT

VAD ÄR EN PSYKOTERAPEUT?

 Legitimerad psykoterapeut har efter grundutbildning i något människovårdande yrke följt av 2 års arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter genomgått en 3-årig påbyggnadsutbildning i till psykoterapeut

Efter att en person med grundutbildning i vårdyrke (kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska m m) genomfört en grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och därefter arbetat med psykoterapi (i relativt stor omfattning) under handledning i 2 år kan denne söka in till en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨). I vissa grundutbildningar, t ex psykologutbildningen, ingår grundutbildning i psykoterapi. Andra yrkeskategorier genomför denna grundutbildning i psykoterapi inom ramen för fristående utbildningar.

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (¨steg-II¨) är en 3-årig utbildning där man parallellt med studierna arbetar med psykoterapi. Efter godkänd utbildning kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut som liksom psykoterapeut är en skyddad titel. Beteckningen leg psykterapeut ska bara användas i kombination med sin grundutbildning - t ex leg psykolog/leg psykoterapeut eller socionom/leg psykoterapeut.

Utbildningen till leg psykoterapeut ger en omfattande kunskap om olika psykologiska, känslomässiga och existensiella problemområden, diagnoser och personlighetsfaktorer, liksom kunskap om olika sätt att hjälpa en klient att bearbeta sina svårigheter. Legitimerad psykoterapeut har en speciell kompetens i att bedriva psykoterapi och göra bedömningar inför psykoterapi.

Legitimerad psykoterapeut har i Sverige ingen rätt att skriva ut recept på medicin om hen inte också har legitimation som läkare/psykiatriker.

Psykoterapeut som yrkestitel är alltså skyddad, medan däremot ordkombinationer av terapeut för närvarande saknar skydd. Vem som helst utan formell utbildning kan kalla sej terapeut eller någon variant av terapeut (t ex samtalsterapeut, hypnosterapeut).  

Förutom de olika steg-I-utbildningarna finns en mångfald s k diplomutbildningar av mycket varierande kvalité och omfattning. De kan variera från motsvarande grundutbildningarna i psykoterapi till att omfatta ett fåtal dagar. De kan variera från mycket seriösa till att i stort sett enbart leverera en titel som verkar förtroendeingivande. Dessa utbildningar beskrivs ofta som diplomerad samtalsterapeut, hypnosterapeut och motsvarande.  


Skillnaden mellan leg psykoterapeut, leg psykolog och psykiatriker

Psykolog blir man genom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola följt av ett års praktik. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och man blir s k legitimerad psykolog. Titeln är skyddad och inga andra personer har rätt att kalla sej leg psykolog. Leg psykologer sysslar inte enbart med psykologisk behandling utan de kan kan vara verksamma inom många andra områden som forskning, organisationsutveckling, elevvård, mödravård m m.

Vidareutbildning kan leda till att den legitimerade psykologen kan bli t ex legitimerad psykoterapeut eller s k specialist i psykologi.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och endast personer som gått igenom utbildning till psykoterapeut har rätt att kalla sej psykoterapeut. Utbildningen inebär en specialisering mot att bedriva psykoterapi.  

Psykiatriker är en legitimerad läkare som specialiserat sej i psykiatri och psykiatriska sjukdomar. Hen har rätt att skriva ut medicin. Psykiatrikern har en grundutbildning i psykoterapi och kan så som andra relevanta yrken söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi efter 2 års arbete med psykoterapi under handledning.  

© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019